Viborg Domkirke

Viborg domkirke

se stort billede >her<
Viborg Domkirke blev påbegyndt ca. 1130. Kirken var opført i granitkvadre og bestod af et syv fod langt skib, kor, tværskib og to kvadratiske tårne med karnis formede tårnhætter.

En brand i 1501 ødelagde kirkens vestparti samt loft. Endnu en brand i året 1567 samt en efterfølgende brand den 27. juni 1726 ødelagde bygningen så kun murene og hvælvingen stod tilbage. Kirken blev restaureret men krævede til stadighed istandsættelse. I 1859 gennemførtes en større undersøgelse af murværket, og det blev besluttet at kirken, på grund af brøstfældighed, skulle nedrives. I 1863 begyndte man nedrivningen og lagde grundstenen til en ny kirke. I september måned 1876 blev den nye kirke indviet.

Den nuværende domkirke er således en moderne rekonstruktion. 42 meter høj, af ydre ikke ganske lig den oprindelige, hvilket gav anledning til mange kritiske røster.
Klosterpensionen - Sct. Mogens Gade 18B - 8800 Viborg - Tlf. nr. 21455654 - klosterpensionen@mail.dk